PODPISANA SOFINANCERSKI SPORAZUM ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE V PIVKI Z UREDITVIJO PARKIRIŠČA, PLOČNIKA TER IZVEN NIVOJSKEGA DOSTOPA  TER DOGOVOR O TERMINSKEM NAČRTU OBVOZNICE PIVKE

20. 4. 2022 274