V Parski golobini zelo številne najdbe živali, ki danes živijo na ledenem severu ali v tropski Afriki

11. 3. 2022 228