Uspešno izvedene delavnice temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrialtorja

30. 11. 2016 1716