SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 19. REDNI SEJI

23. 12. 2021 702