Poziv za ureditev najemnega razmerja za grobove na pokopališčih Občine Pivka

9. 12. 2021 382