SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 18. REDNI SEJI

12. 11. 2021 254