SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 17. REDNI SEJI

1. 10. 2021 315