17. seja Občinskega sveta Občine Pivka

155
Seja je potekala dne 30.09.2021 ob 16.00