Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka