Minister Andrej Vizjak in župan Robert Smrdelj podpisala pogodbo o financiranju projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA

4. 7. 2021 272