Domov Organi občine Občinski svet 23. seja občinskega sveta Občine Pivka

23. seja občinskega sveta Občine Pivka

Seja je potekala dne 21.09.2005 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

SPREMEMBA PRAVILNIKA o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (št. 86/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 27.09.2005
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2005 (št. 91/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 15.10.2005