Domov Organi občine Občinski svet 7. seja Občinskega sveta občine Pivka

7. seja Občinskega sveta občine Pivka

Seja je potekala dne 19.09.2007 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (št. 88/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 29.09.2007
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (št. 88/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 29.09.2007