6. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Pivka

320
Seja je potekala dne 22.06.2021 ob 08.00

Predpisi, sprejeti na tej seji