12. seja Občinskega sveta Občine Pivka

9. 11. 2016 1314