23. klubsko prvenstvo posameznikov v Pivki

9. 11. 2016 1240