OBVESTILO O SPREMENJENEM PROMETNEM REŽIMU ZARADI VZDRŽEVALNIH DEL

9. 6. 2021 241