Prekinitev dobave vode v Zagorju

26. 10. 2016 1020