Bioblitz letos na ožjem območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

2. 6. 2021 164