Mogoča je motena preskrba s pitno vodo v Slovenski vasi

13. 10. 2016 916