SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 16. REDNI SEJI

14. 5. 2021 498