Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku