Nedeljski vodeni ogledi razstav in zbirk Parka

19. 7. 2016 1304