SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 14. REDNI SEJI

5. 2. 2021 417