Zaključeno redno vzdrževanje gozdnih cest in protipožarnih presek

3. 12. 2020 402