Obvestilo prejemnikom sredstev na razpisih za programe športa, za ljubiteljske kulturne dejavnosti, za mladinske projekte, za področje sociale, zdravstva in drugih programov

27. 11. 2020 195