SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 12. REDNI SEJI

13. 11. 2020 473