12. seja Občinskega sveta Občine Pivka

601
Seja je potekala dne 12.11.2020 ob 16.00