PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE KORONAVIRUSA (COVID 19) ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI PIVKA  

21. 10. 2020 467