Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

26. 10. 2020 505