ZDRUŽENJA OBČIN IN MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO DANES PODPISALI DOGOVOR O POVPREČNINI

30. 9. 2020 218