Javno naročilo IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. SKLOP; VODOVOD IN OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU RADOHOVE IN SLOVENSKE VASI«

01.09.2020 698
01.09.2020
Javna naročila
19.10.2020 do 10:00
28.08.2020
JN005385/2020-B01
Povezava
Metka Iskra
metka.iskra@pivka.si
+3865 72 10 100