6. Javni razpis za podukrep 4.2 podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

24. 8. 2020 144