Vaščani Palčja so urejali poljske poti

30. 7. 2020 427