SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 10. REDNI SEJI

3. 7. 2020 531