Začela so se investicijsko vzdrževalna dela na LC 315011 od  mostu do Nove Sušice

28. 5. 2020 363