SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 9. REDNI SEJI

6. 5. 2020 508