Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju Geodetskih pisarn Koper, Postojna in Sežana

16. 4. 2020 265