Občinski svet se je "na daljavo" seznanil z delovanjem občinskega štaba Civilne zaščite

2. 4. 2020 773