Center za socialno delo obvešča o možnostih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v času epidemije s Covid-19.

1. 4. 2020 1218