DELOVANJE ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE PIVKA IN LOGISTIČNE PODPORE

23. 3. 2020 1340