Študijski izlet v Karlovec z Društvom prijateljev Parka vojaške zgodovine

2. 3. 2020 187