Občina Pivka

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Robert SMRDELJ
SI57255440
5883563000
SI56 0110 0010 0009 167
BSLJSI2X
SI56 0110 0491 0309 104
SI11 75914-7111002
75914
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

05 72 10 100
05 721 01 02
obcina@pivka.si

Predstavitev

1994
223
29
6201
po SURS na dan 1.7.2020
Povezava