OBČINSKI SVET OBČINE PIVKA SE JE SESTAL NA 8. REDNI SEJI

19. 12. 2019 638