Kulturno društvo Juršče posadilo lipo v spomin na prejeto občinsko priznanje

07.10.2019 278