Kulturno društvo Juršče posadilo lipo v spomin na prejeto občinsko priznanje

7. 10. 2019 396