Postavitev strelovoda na vaški cerkvi sv.Janeza Krstnika na Stari Sušici

2. 10. 2019 154