Občinski svet Občine Pivka se je sestal na svoji 6. redni seji  

16. 9. 2019 438