Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja  

5. 7. 2019 297