DUŠICA KUNAVER JE UČENCEM PIVŠKIH ŠOL PRIBLIŽALA NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO

31. 5. 2019 1163