Prekinjena oskrba s pitno vodo - Drskovče (hiš. št. 1A, 2 do 5),

23.05.2019 183