Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter za dodelitev tržnih stanovanj v najem

3. 6. 2019 346