Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter za dodelitev tržnih stanovanj v najem

03.06.2019 294